Daily Archives: Tháng Ba 24, 2020

Bác sĩ Mỹ chia sẻ tầm quan trọng của cách ly

Bác sĩ Mỹ chia sẻ tầm quan trọng của cách ly  Sau đây, chúng tôi xin dẫn lại những chia sẻ của bác sĩ Anita Sircar (Los Angeles, Mỹ):  

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bác sĩ Mỹ chia sẻ tầm quan trọng của cách ly