Daily Archives: Tháng Ba 29, 2020

Tin Buồn K1 Lê Văn Khiêm đã từ trần

Trân trong thông báo đến quý bạn đồng môn K1 và thân hữu tin buồn: K1 LÊ VĂN KHIÊM Pháp Danh: Nguyên Hiền Sanh ngày 4 tháng 12 năm 1943 Đã từ trần lúc 12:25PM ngày Chủ Nhật ngày 29/3/2020 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin Buồn K1 Lê Văn Khiêm đã từ trần