Daily Archives: Tháng Ba 31, 2020

Phân Ưu của Đồng Môn K1 Georgia

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Phân Ưu của Đồng Môn K1 Georgia

Phân Ưu của K3

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Phân Ưu của K3

Tâm Thư của K1 Đinh Văn Hạp

Thưa cac ban,trong lúc dịch bệnh đang lan truyền cả thế giới đang phải dốc tòan lực để đối phó..!!! Chúng ta lai mất đi hai người bạn thân thương…thật buồn..! Khiêm ở xa chúng ta quá, phải chịu. Nhưng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tâm Thư của K1 Đinh Văn Hạp

Tin Buồn K1

Gia Đình Khóa 1-HVCSQG vô cùng thương tiếc báo tin đến quý Niên Trưởng và các bạn đồng môn, đồng Khóa 1 Học Viện CSQG: 1.- Nữ Cựu SVSQ K1 NGUYỄN THỊ KIÊM CHI, sinh năm 1943, cựu Đại Úy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin Buồn K1