Daily Archives: Tháng Ba 28, 2020

Thời gian sống của Corona Virus

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thời gian sống của Corona Virus

VIRUS CORONA-Thơ Nguyễn Thanh Lâm

VIRUS CORONA  Hởi con virus corona Ngươi là ai, ngươi từ đâu tới Sao ngươi quậy phá làm hại loài người? Cuộc sống của họ đang rất bình an Mọi người đang sống rất hạnh phúc Ai cũng tạo tần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở VIRUS CORONA-Thơ Nguyễn Thanh Lâm