Daily Archives: Tháng Ba 22, 2020

BÀI PHÁT BIỂU CỦA THỦ TƯỚNG ĐỨC

BÀI PHÁT BIỂU CỦA THỦ TƯỚNG ĐỨC Bài phát biểu đầy trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, giàu tình người, khiêm nhường và rất ân cần của người đứng đầu nước Đức – chính khách Angela Merkel làm cả … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở BÀI PHÁT BIỂU CỦA THỦ TƯỚNG ĐỨC

TT Hoa Kỳ Donald Trump: Ông là ai?_Lê Mạnh Hùng

* – Là Tổng Thống thứ 45 Hợp chúng Quốc Hoa Kỳ, nhưng là một Tổng Thống ồn ào nhứt lịch sử Mỹ, xông pha trong giông bão chính trường như một chiến sĩ dưới làn tên mũi đạn ngoài … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở TT Hoa Kỳ Donald Trump: Ông là ai?_Lê Mạnh Hùng