Mỏi Mòn_Nhạc & Lời: K1 Lê Hữu Nghĩa

Ghi chú của tác giả: Viết cho quí bà đã một thời là những người vợ trẻ chờ chồng trong tù cải tạo.

Mỏi Mòn

Nhạc : Lê-hữu-Nghĩa

Hòa âm : Sơn Nguyễn

Ca sĩ : Quang Châu

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.