TRẺ GIÀ … SUY NGHĨ KHÁC NHAU (ST)

Words Young And Old Textcard With Cartoon Characters. Opposite.. Royalty  Free Cliparts, Vectors, And Stock Illustration. Image 144568622.TRẺ/GIÀ… SUY NGHĨ KHÁC NHAU

1/- Khi còn trẻ, ta thường nghĩ rằng: mạnh mẽ là vượt qua người khác. Nhưng khi đã già, ta mới biết rằng: mạnh mẽ là vượt qua chính mình.

2/- Khi còn trẻ, ta thường nghĩ rằng: kẻ nói nhiều là kẻ thông minh. Nhưng khi đã già, ta mới biết rằng: người biết lắng nghe mới là người thông thái.

3/- Khi còn trẻ, ta thường muốn sống thật lâu. Nhưng khi đã già, ta muốn sống sao cho có ý nghĩa, với cuộc đời còn lại của mình.

4/- Khi còn trẻ, ta thường muốn người khác chấp nhận mình. Nhưng khi đã già, ta nhận ra rằng: chỉ cần mình chấp nhận mình là đủ.

5/- Và khi còn trẻ, ta thường nghĩ rằng: có tiền sẽ có tình yêu, có vật chất, người ta sẽ yêu quý….Nhưng khi đã già, ta mới biết rằng: Sống lương thiện, bạn sẽ có tấm lòng trong trái tim nhân hậu. (ST)

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.