Daily Archives: Tháng Hai 1, 2021

NHÂN LOẠI TRƯỚC NGUY CƠ CHIẾN TRANH NGUYÊN TỬ_BLG Đại Dương

NHÂN LOẠI TRƯỚC NGUY CƠ CHIẾN TRANH NGUYÊN TỬ Hai quả bom nguyên tử của Hoa Kỳ thả xuống hai Thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản vào ngày 6 và 9 tháng 8 năm 1945 làm chết khoảng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở NHÂN LOẠI TRƯỚC NGUY CƠ CHIẾN TRANH NGUYÊN TỬ_BLG Đại Dương