Daily Archives: Tháng Hai 6, 2021

Người đi, Linh hồn ở lại – Tác giả Tuấn Khanh

NGUỜI ĐI, LINH HỒN Ở LẠI… (TUẤN KHANH)    Tháng 2 05, 2021 “…Có những người dạy cho thế hệ sau biết chính nghĩa quốc gia là gì, và có những người lại dạy cho chúng tôi biết cuộc tương tàn ấy đau đớn thế nào … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Người đi, Linh hồn ở lại – Tác giả Tuấn Khanh