Daily Archives: Tháng Hai 8, 2021

Đôi lời thâm tạ_S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Đôi lời thâm tạ Mấy thập niên sau, sau khi Vietnam War đã vùi sâu vào ký ức – có hôm – một cư dân ở tiểu bang Philadelphia nhận được tin nhắn (ngăn ngắn) qua điện thoại:“Ông là Richard … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đôi lời thâm tạ_S.T.T.D Tưởng Năng Tiến