Daily Archives: Tháng Hai 9, 2021

Năm Sửu Nói Chuyện Trâu Qua Ca Dao Việt Nam

Nhân Xuân TÂN SỬU 2021 Tản MạnVề “TRÂU” Qua Ca Dao Việt NamLê Ngọc Châu Như chúng ta biết, lịch cổ truyền của Việt Nam gồm mười hai con giáp và Trâu là con giáp đứng thứ nhì sau Chuột … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Năm Sửu Nói Chuyện Trâu Qua Ca Dao Việt Nam