Daily Archives: Tháng Hai 17, 2021

Người Đầu Tiên Của Nhân Loại Vĩnh Viễn An Nghỉ Trên Mặt Trăng.

Câu chuyện cảm động về người đầu tiên của nhân loại vĩnh viễnan nghỉ trên Mặt trăng (Theo Báo Khoa Học Online) 50 năm sau Sứ mệnh Apollo, đã có 12 người đặt chân lên Mặt trăng và hàng chục … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Người Đầu Tiên Của Nhân Loại Vĩnh Viễn An Nghỉ Trên Mặt Trăng.