Daily Archives: Tháng Hai 21, 2021

Ngày Xuân phiếm chuyện thịt kho tàu_Đinh Yên Thảo

Ngày Xuân phiếm chuyện thịt kho tàu Có lo lắng chuyện dịch bịnh hay làm gì rồi không khí Tết cũng “con én đưa thoi” đó đây, ít ra trong những bàn luận râm ran trên mạng. Một trong những … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Ngày Xuân phiếm chuyện thịt kho tàu_Đinh Yên Thảo

Virus Vũ Hán- Âm Mưu Thâm Độc của Trung Cộng

Phim Tài Liệu Đầu Tiên Về Virus Trung cộng do The Epoch Times thực hiện – nói tiếng Anh, phụ đề Việt ngữ  http://amigalink.com/video/corona/FirstDocOnCCPVirus.mp4

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Virus Vũ Hán- Âm Mưu Thâm Độc của Trung Cộng