Daily Archives: Tháng Hai 16, 2021

Rượu đế ở Mỹ_Ian Bùi

Rượu đế ở Mỹ Lần đầu tiên nước Mỹ có một lò nấu rượu đế của người Việt, ngay trong vùng Dallas-Fort Worth. Nghe tiếng, chúng tôi lặn lội đến tận nơi để hỏi thăm, thám thính và … uống … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Rượu đế ở Mỹ_Ian Bùi