TÂM THƯ của NT Trần Minh Công

TÂM THƯ của NT Trần Minh Công, Nguyên Viện Trưởng HV-CSQG

Kính gửi :

Quý Vị Giảng Sư HV-CSQG và Quý anh Toán, anh Diệp, anh Hòa.

Trước hết tôi muốn cám ơn những cố gắng của quý anh và những góp ý của quý anh em cựu SVSQ khác, nhất là của Quý Vị Giảng Sư cũng như của Quý Anh trong Tổng Hội (cũng là thành phần trong Đại Gia đình HV-CSQG). 
 
Qua nhận xét của phần đông, cho đến giờ này tôi thấy việc dùng chung một Website của anh Diệp (K3) đã gặp phải một số trở ngại mà tôi đã không tiên liệu được trước. Tôi rất thông cảm những khó khăn mà các bạn đã gặp phải . Tiện đây tôi cũng xin lỗi đã không trả lời được hết các phones mà nhiều bạn đã gọi cho tôi trong mấy tuần lễ vừa qua nêu lên những ưu tư và góp ý về việc này . 
 
Mặc dù ngay từ đầu tôi vẫn mong muốn chỉ có một Website chung cho tất cả chúng ta, nhưng trong tình huống hiện tại tôi cũng xin đồng ý với số đông Quý Vị và các bạn là chúng ta sẽ phải nhờ anh Toán cáng đáng việc thành lập một Website mới với sự chung tay góp sức của anh em các khóa, coi như một Website chung cho Đại Gia Đình Học Viện. Website của anh Diệp xin để anh tùy quyền như trước đây. Tôi cũng mong là Website mới này sẽ được sự hỗ trợ kỹ thuật của anh Diệp và nhất là sự cố vấn của Tiến Sĩ Trần An Bài.
 
Tôi xin kêu gọi anh em Các Khóa cùng tiếp tay với anh Nhữ Đình Toán để thực hiện dự án chung này. Nhờ anh Hòa kêu gọi anh em các Khóa tham gia vào bạn Quản Trị vì đây là một Website chung của tất cả chúng ta. 
 
Sau hết, tôi xin ngừng những lời giải thích do những ý liến khác biệt mà một số anh em đã đưa ra thảo luận trước đây.  Những lời giải thích thêm không những không cần thiết mà còn có thể gây ra ngộ nhận là chúng ta thiếu tình đoàn kêt, nhất là giữa những người Con cùng xuất thân từ một Trường Mẹ.
 
Xin được cám ơn những ý kiến đóng góp của Quý Vị và các bạn trong hai tháng vừa qua. Tôi cũng xin minh xác rõ là những đề nghị mà tôi đã trình bày với Quý Vị và các bạn trong thời gian qua chỉ là những ý kiến của cá nhân tôi. Website của Học Viện sẽ là của chung tất cả và vì vậy cần có sự tiếp tay của tất cả. Tinh thần Đoàn kết và Danh Dự của Học Viện xin được coi là trên hết.
 
Thân kính,
Trần Minh công.
Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.