Đại Tướng Trần Thiện Khiêm, Nguyên Thủ Tướng VNCH từ trần ngày 23/6/2021

Tin từ Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình Cựu Tư Lệnh CSQG , TM Hội Đồng Tư Vấn TTCSVNCHHN cho biết tin buồn :

ĐẠI TƯỚNG THỦ TƯỚNG VNCH TRẦN THIỆN KHIÊM VỪA MỚI MẤT HÔM NAY 23/6/2021.

Đại Tướng TRẦN THIỆM KHIÊM Là Thành Viên của HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TẬP THỂ CHIẾN SĨ VNCH HẢI NGOẠI.

Chi tiết kính tục trình

Trọng kính,

PHAN QUANG NGHIỆP

TTK/HĐĐD/TTCSVNCHHN

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.