Slideshow Mừng Quốc Khánh Hoa Kỳ.

Mời quý thân hữu xem lai một slideshow được thực hiện năm 2020, nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.