LỜI TRI ÂN của K1 Nguyễn Văn Suốt

LỜI TRI ÂN của K1 Nguyễn Văn Suốt

Vào đầu tháng 7 vừa qua, sau khi giải phẫu thông tim thành công, K1 Nguyễn văn Suốt đã trở về quê ở Mỏ Cày, Bến Tre để tịnh dưỡng. Vừa qua, anh đã gởi tin nhắn (text message) qua anh Trưởng Khóa 1 để nhờ chuyển lời tri ân của anh tới các ân nhân là những mạnh thường quân đã giúp đỡ anh cả về tài lực cũng như tinh thần trong thời gian vừa qua. Dưới đây là nguyên văn nội dung LỜI TRI ÂN của K1 Nguyễn Văn Suốt:

“Hello Anh …….! Kính nhờ anh cho Suốt gửi mấy mấy dòng tâm thư nầy:

LỜI TRI ÂN

Được sự quan tâm trợ giúp về TINH THẦN và TÀI LỰC, Suốt đã vượt qua được cơn nguy khốn (tại biến mạch máu não) và hiện đang dần dần hồi phục. Suốt Nguyễn và gia đình thành kính TRI ÂN QUÝ ÂN NHÂN trong đó có ANH CẢ CỦA NGÀNH, QUÝ NIÊN TRƯỜNG, QUÝ BẰNG HỮU ĐỒNG MÔN (Học Viện CSQG các khóa…), CÁC BẠN THÂN KHÁC…

THÀNH TÂM KÍNH CHÚC QUÝ ÂN NHÂN VÀ QUÝ QUYẾN: BÌNH AN, KHỎE MẠNH VÀ NHIỀU NHIỀU MAY MẮN TRONG CUỘC SỐNG…

Thành kính TRI ÂN Quý Vị.

Suốt Nguyễn (Bến Tre, ngày 26,/7/2021)…”

 

K1 Nguyễn Văn Suốt trong bệnh viện
ĐH Y Dược Saigon ngày 06/6/2021

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.