K1 Nam Cali thăm bạn Võ Văn Loài

Tường Trình của TK Nhữ Đình Toán:

Các bạn K1 thân mến,

Sáng nay, vào lúc 10 giờ thứ hai ngày 18/4/2022, nghe tin bạn K1 Võ văn Loài bị bệnh nặng hiện đang nằm tại Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng Alamitos West Health & Rehabilitation, số 3902 Katella St, Alamitos, CA. Chúng tôi gồm có các K1 Nguyễn Hữu Thời, Nguyễn Vô Lượng, Huỳnh Vĩnh Hưng và cá nhân tôi Nhữ Đình Toán đã đi thăm bạn Loài tại trung tâm nói trên; bạn Loài hiện nằm tại phòng số 117 (Tên bạn Loài trong giấy là Võ Tư). Khi chúng tôi đến thăm, bạn Loài nằm mở mắt nhìn chúng tôi nhưng không nói năng gì được. Theo lời người con trai bạn Loài (tên Tùng) cho biết, bạn Loài mới bị stroke và heart attack, đã giải phẫu đặt sten nên nay rất yếu không biết có phục hồi được không. Trong trường hợp xấu nhất bạn Loài không qua khỏi, thể theo di nguyện của anh, gia đình sẽ mang anh về an táng tại quê nhà ở VN. Dù thế nào chăng nữa, chúng ta hãy nguyện cầu cho bạn ta có được những phép màu may mắn, được tại qua nạn khỏi. 

 Xin gởi đến các bạn vài tấm hình chụp trong chuyến đi thăm này.

 Thân mến,

 Nhữ Đ Toán

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.