Quốc Hận 30/4/1975_TQN

QUỐC HẬN 30/4/1975

This image has an empty alt attribute; its file name is quoc-han-30-4.jpg

Bốn bảy năm rồi vẫn tối đen
Hỡi người con Việt nhớ hay quên
Lô nhô nón cối đi ngơ ngáo
Lúc nhúc dép râu bước láo liên
Nay đã giày Tây mang áo vest
Và còn xe ngoại gắn ăng tên
Rõ ràng không thể ngồi yên được
Mà hãy đồng lòng cùng đứng lên./-
TQN

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.