MỘT LẦN GẶP GỠ_Thơ: Trần Văn Chính

Một Lần Gặp Gỡ

 Trần Văn Chính

This image has an empty alt attribute; its file name is dgm-nvt.png(Kính tặng Cố TGM Nguyễn Văn Thuận và quý bạn

cùng chung chuyến lưu đầy)

Một lần con đến với Cha

Mùa đông 76, đường ra lưu đầy

Chiếc Hồng Hà, than bụi bay

Như niềm đau cứ đọng hoài trên mi

Yêu thương, Cha có tội gì ?

Chính con đã biết lỗi nầy do con

Chính con, trách nhiệm không tròn

Đắm trong hoan lạc, cố bon chen đời

Cũng biết khóc, cũng tập cười

Cũng khoe áo mão, cũng lời dối gian

Ngờ đâu, rã giấc mộng vàng

Mà dư vị đắng lại còn cay thêm

Buồn thay, hạnh phúc con tìm!

Còn Cha “Hy vọng” vươn lên tràn đầy

Một lần gặp gỡ bèo mây

Hoa đời nở rộ nẻo ngay đàng lành.

(14/11/1996)

Cựu Đại Úy CSQG Trần Văn Chính

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.