Nhạc độc tấu Guitar Tôn Thất Biên

Bạn Tôn Thất Biên vừa gởi cho CNN 8 bài Nhạc trử tình do chính TTB độc tấu Guitar. Mời các bạn xem giải trí cây nhà lá vườn.Hôm nay chúng ta thưởng thức 2 bài thôi, để dành 6 bài cho các kỳ tới.

1. Đừng Xa Em Đêm Nay_Lambada

2. besame Mucho:

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.