Một lớp học Tài Chi

Đây là một lớp học Tài Chi để cải thiện sức khỏe cho những người cao niên như chúng ta. Trong 4 hình nầy ai là người hướng dẫn, người ấy là ai, liệu chúng ta có quen thân không? Mời các bạn xem hình.

unnamed (1) unnamed (2) unnamed (4) unnamed

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.