Vợ thăm tù cải tạo

image001

Đường xa vạn dăm lắm quan san,
Vượt suối trèo non chẳng oán than.
Lặn lội thăm chồng 11233203-tam-tit-5tù cải tạo,
Tảo tần phận gái nỗi khiên oan.
Chợ trời xuôi ngược trong thành phố,
Buôn bán loanh quanh giữa xóm làng.
Ngày đó vượn về hô giải phóng,
Xẻ đàn tan nghé thật bàng hoàng.

Cóc Xanh_NĐT

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.