Hình mới của K1 Nguyễn Năng Thỏa

Hình mới của K1 Nguyễn Năng Thỏa

Ng Nang Thoa

Tình cờ CNN thấy trên facebook tấm hình của K1 Nguyễn Năng Thỏa. Tấm hình được post trên trang FB của bạn Thỏa và người cháu Alex Nguyen của bạn ta với lời “comment” như sau:

“Today was a special day, after a business meeting I visited my uncle Peter and chatted for a couple hours (he stood on a chair he’s not that tall1f600 then I drove down the street to see Melissa Collins and her family.— with Peter Thoa Nguyen.”

Như vậy, phải chăng tình trạng sức khỏe của bạn ta Nguyễn Năng Thỏa đã phục hồi sau mấy năm bị bệnh, không khỏe lắm. Xin chúc mừng người bạn của K1 chúng ta và Hy vọng chúng ta sẽ có dịp tái ngộ bạn trong dịp kỷ niệm 50 năm K1 và HVCSQG.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.