Hình cũ Khóa 1

Thêm hình cũ K1

Bạn Lưu Diệu Nam (GA) vừa gởi tới CNN thêm 01 tấm hình cũ của Khóa 1. Những hình này làm gợi lại trong ký ức phe ta biết bao là kỷ niệm. Các bạn nào còn giữ những tấm hình cũ xin gởi về CNN cho các bạn khác cùng xem để nhớ lại những ngày xưa thân ái của K1.

Hinh cu K1

Hàng đứng, từ trái: Đinh văn Rạng, Phan văn Lân, Ma văn Lợi, Trương văn Sương (cán bộ LĐSV), Đinh văn Hạp và một bạn nhìn nghiêng không rõ mặt. Hàng ngồi, từ trái: Nguyễn văn Quý, Nguyễn Đức Hiển (Hiển Tú Bà), Phạm văn Chu

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.