VU LAN NHỚ MẸ_Thơ Trần Pháp

image001
Bông hồng cài áo lễ Vu Lan
Hoa trắng lòng con lệ ứa tràn
Nhớ thủa cơ hàn cơn biến loạn
Thương thời khốn khó mẹ lo toan
Bây giờ ổn định Người xa khuất
Chỉ biết nguyện cầu Phật độ ban
Hiếu thảo tạc ghi ơn dưỡng dục
Mai rày mất mát chớ buồn than
Trần Pháp

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.