Dự Đám Tang K1 Nguyễn Duy Cơ

Hôm nay 3 đứa tôi Nguyễn Thanh Lâm, Trần Đình Sum và Nguyễn công Vinh thay mặt cho anh chị em Khóa 1 đến thăm viếng chia buồn cùng bà Nguyễn Duy Cơ. Đúng ra  có thêm bạn Bửu Hồng từ San Jose lên nhưng vì bạn ở xa quá không có người đưa đón. Hơn nữa gia đình chị Cơcần sự giúp đở của mình, nên mình không bỏ đi đâu được. Bạn Nguyễn Thanh Lâm đại diện nói lòi chia buồn. Dưới đây có vài tấm hình chúng mình 3 đứa gởi để các bạn xem.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.