Đại diện Khóa 1 chia buồn cùng Bà QP Nguyễn Duy Cơ

K1 Nguyễn Thanh Lâm đại diện Khóa 1 HV CSQG có đôi lời chia buồn cùng Bà Nguyễn Duy Cơ và tang quyến.
(Phòng quá tối nên video cũng tối theo _ Sorry)

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.