Dời Ngày Họp Mặt K1 Hè 2017 lại tới ngày 9 và 10/9/2017

Các bạn K1 thân mến,

Thể theo đề nghị của các K1 ở Houston (TX) muốn lùi lại ngày tổ chức Họp Mặt K1 Hè 2017 tới  ngày 9 và 10/9/2017 để các bạn có thể vừa dự tiệc cưới của con trai K1 Nguyễn Ngọc Kính (tức Cò Tém) và cũng tham dự được Ngày Họp Mặt K1 ở San Jose (vui vẹn cả hai bề). Với tư cách Đại Diện Khóa, tôi thấy việc này không có gì trở ngại cho cá nhân tôi và các K1 ở Nam Cali. Tuy nhiên, xin các bạn ở nơi khác cho biết ý kiến “đồng ý” hay “không đồng ý” để BTC ở San Jose sẽ có Thông Báo Điều Chỉnh chính thức. BTC vì muốn các bạn về họp mặt càng đông càng vui nên đã chiều lòng các bạn phải dời ngày tổ chức một lần nữa, xin các bạn phe ta vui lòng thông cảm.

Thân mến,

Nhữ Đ Toán

Bài này đã được đăng trong Tâm Tình K1. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.