Daily Archives: Tháng Chín 15, 2017

Dư Âm Hội Ngộ Thơ Lan Lê_Hình ảnh Hội Ngộ (Phần 2)

Thưa các bạn. Sau các nghi thức chào cờ, dâng hương tưởng niệm đến Cố Viện Trưởng Đàm Trung Mộc, các Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa, Đặc biệt là 86 đồng môn K1 đã mất. Càng về … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Dư Âm Hội Ngộ Thơ Lan Lê_Hình ảnh Hội Ngộ (Phần 2)