Daily Archives: Tháng Chín 13, 2017

HÌnh ảnh du ngoạn 17 dặm đường tình

Mời các bạn xem  hình ảnh du ngoạn của một số bạn K1 nhân dịp về Bắc CA dự Hội Ngộ  2017.Click vào link dưới đây: https://photos.app.goo.gl/PAlQkDog3tRW8SEi2 Xem hình xong, các bạn click vào link dưới đây nữa để xem … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở HÌnh ảnh du ngoạn 17 dặm đường tình

Hình Ảnh Hội Ngộ K1 2017_ San Jose_Nhữ Đình Toán Photographer

Căn Nhà Nhỏ vừa mới nhận được một số hình do Trưởng K1 Nhữ Đình Toán chụp. Mời các bạn xem sau khi mình edit lại phần ánh sáng cho rõ đẹp.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Hình Ảnh Hội Ngộ K1 2017_ San Jose_Nhữ Đình Toán Photographer