Daily Archives: Tháng Chín 16, 2017

Lê Quang Phú với Cờ Bay Trên Cổ Thành Quảng Trị

Trong chuyến xe đưa mấy chục anh chị em K1 và gia đình đi du ngoạn 17 dặm đường tình có nhiều bạn hát “chay” góp vui nhưng rất hào hứng. CNN chọn bài của K1 Lê Quang Phú : … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Lê Quang Phú với Cờ Bay Trên Cổ Thành Quảng Trị