Daily Archives: Tháng Chín 12, 2017

Diễn Văn của Trưởng K1 trong Hội Ngộ Hè 2017

Diễn Văn của Trưởng K1 trong Hội Ngộ Hè 2017 Kính thưa NT Thiếu Tướng Tư Lệnh (NKB), Kính thưa NT Đại Tá TMC, nguyên Viện Trưởng HVCSQG, Kính thưa Quý NT, Quý Quan khách và các bạn đồng môn, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Diễn Văn của Trưởng K1 trong Hội Ngộ Hè 2017