Daily Archives: Tháng Chín 19, 2017

Album Hình Lưu Niệm số 1

Hôm nay CNN gởi đến các bạn Album thứ nhất trong số 3 Albums Hình Lưu Niệm nhân dịp các bạn về tham dự Hội Ngộ K1 tại San Jose ngày 9/9/2017. Vì có gần 400 hình của quý bạn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Album Hình Lưu Niệm số 1