Daily Archives: Tháng Chín 25, 2017

Cẫm Y với Hoa Soan Bên Thêm Cũ

Đầu tuần mời các bạn thưởng thức giọng ca Huế ngọt ngào của K1 Cẫm Y với nhạc phẫm ” Hoa Soan Bên Thềm Cũ”, Mến chúc một tuàn mới nhiều an vui. CNN

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Cẫm Y với Hoa Soan Bên Thêm Cũ