Daily Archives: Tháng Chín 28, 2017

Những Phản Hồi về ĐS Lưu Bút K1

Trong dịp K1 Hội Ngộ vừa qua, Đặc San Lưu Bút K1 đã được phát hành rộng rãi đến các K1 tham dự cũng như không tham dự (do anh Trưởng K1 gởi tặng qua đường Bưu Điện). Sau khi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Những Phản Hồi về ĐS Lưu Bút K1