Daily Archives: Tháng Chín 18, 2017

HỎI THĂM_Thơ Xướng-Họa

HỎI THĂM  Hỏi thăm niên trưởng khỏe hay chưa ? Muốn đến tận nơi ý mới vừa. Khổ nỗi tuổi đời hơi yếu sức, Hiềm vì nội lực chẳng như xưa. Những mong Thi Hữu chân luôn cứng, Hằng muốn Đồng Môn chí mãi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở HỎI THĂM_Thơ Xướng-Họa