Daily Archives: Tháng Chín 1, 2018

Thư Giãn Cuối Tuần

Kể chuyện vui cho Thư Giãn Cuối Tuần TIẾNG ANH Trong phòng thi môn ngoại ngữ. A khều B hỏi nhỏ. A: Hey! quá khứ của Do là gì mậy? B: Trời! thì là đít ( did ) , vậy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thư Giãn Cuối Tuần

Vẫn chuyện Ông McCain

VẪN CHUYỆN ÔNG McCAIN: FAKE NEWS VÀ CÁI CHẾT CỦA McCAIN  * người lính già oregon 1. Trong gần hai năm nay, tôi đã chán ngấy cái gọi là Mainstream Media Thổ Tả (MMTT), chỉ chuyên rình mò, nghe ngóng, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Vẫn chuyện Ông McCain