Daily Archives: Tháng Chín 22, 2018

Lễ truy điệu và Phân ưu CH Trần Tráng Long (K1)

Sáng thứ năm, 20/9/2018, buổi lể truy điệu và phân ưu K1 Trần Tráng Long đã diễn ra vào lúc 11AM tại nhà quàn Peek Family Funeral Home, Phòng số 2. NT Trần Minh Công, Cựu Viện Trưởng HVCSQG cùng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Lễ truy điệu và Phân ưu CH Trần Tráng Long (K1)