Daily Archives: Tháng Chín 29, 2018

K1 Phan Quang Nghiệp Thăm Little Saigon Nam California

Kinh thua Quy AC. Luc 6:30 PM ngay 28/9/2018, Quy AC khoa I Hoc Vien CSQG tai Khu Little Saigon Nam California da hop mat tai nha hang Buffet goc duong Euclid & Katella, TP Garden Grove, de don chao KI … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở K1 Phan Quang Nghiệp Thăm Little Saigon Nam California