Daily Archives: Tháng Chín 16, 2018

Phân ưu Trần Tráng Long của K1 và các bạn đồng môn

Buồn quá !!!, Bạn bè mấy đứa vừa xanh nấm mồ !!! Rồi lần lượt sẽ mất dần những người bạn thân mến ! biết làm sao ? Định luật của thời gian ai mà cưỡng lại được ? Thôi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Phân ưu Trần Tráng Long của K1 và các bạn đồng môn