Daily Archives: Tháng Chín 11, 2018

Sự khiếm nhã của một cựu tổng thống_Mỹ Khánh

Khi cựu Tổng thống buông lời khiếm nhã  https://www.youtube.com/watch?v=1FHM5VqLeYk https://video2.dkn.tv/dau-an-tuan-qua-khi-cuu-tong-thong-buong-loi-khiem-nha_c3335f3e3.html   Hôm thứ Sáu (7/9), cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phá vỡ một quy tắc lâu đời trong nền chính trị xứ cờ hoa: Các tổng thống tiền … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Sự khiếm nhã của một cựu tổng thống_Mỹ Khánh