Daily Archives: Tháng Chín 19, 2018

Bài thơ tiễn biệt Bạn của Tống Phước Kiên

CNN nhận được thư báo của bạn Tống Phước Kiên: Kính gởi quý NT và anh chị em K1/HVCSQG: Nhận được hung tin chỉ trong mấy ngày mà hai bạn K1 Trần Tráng Long và Phạm Văn Cư theo nhau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài thơ tiễn biệt Bạn của Tống Phước Kiên