Daily Archives: Tháng Chín 13, 2018

Lời Kêu Gọi của Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi

Lời Kêu Gọi của Chuẩn Tướng (Thiết Giáp) Trần Quang Khôi: – Tôi tha thiết kêu gọi mọi người VN tỵ nạn CS trên toàn thế giới lên tiếng ủng hộ triệt để Tổng Thống Donald Trump đang bị đảng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Lời Kêu Gọi của Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi

“Người Việt” giết Tiếng Việt_CapToVan

“Người Việt” giết Tiếng Việt_CapToVan Người Việt viết tiếng Việt là chuyện dĩ nhiên, chỉ có Việt+ mới giết tiếng Việt, vì chúng nghĩ rằng nước Việt sẽ bị “háng-hóa” nên cái anh chàng họ Bùi kia sáng chế ra … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở “Người Việt” giết Tiếng Việt_CapToVan