Daily Archives: Tháng Chín 30, 2018

Phân Ưu của Khóa 3 với tang gia K1 Nguyễn Văn Xên

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Phân Ưu của Khóa 3 với tang gia K1 Nguyễn Văn Xên

Thêm một tin buồn: K1 Nguyễn Văn Xên đã ra đi về bên kia thế giới

Thưa Quý Niên Trưởng và các bạn đồng môn, đồng khóa HVCSQG, Tháng 9-2018 vừa qua là một tháng đau buồn của K1-HVCSQG. Chỉ trong vòng chưa tới 3 tuần lễ, chúng tôi đã có 3 tin không vui là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thêm một tin buồn: K1 Nguyễn Văn Xên đã ra đi về bên kia thế giới