Trump Đã Thắng Bằng Cách Bỏ Đi_New York Post

Image result for trump walk awayTại Hà Nội, Trump Đã Thắng Bằng Cách Bỏ Đi

(New York Post): “Đôi khi bạn phải bỏ đi, và đây chỉ là một trong những thời điểm đó,” Tổng Thống Trump đã nói như vậy khi ông rút ngắn cuộc họp thượng đỉnh của ông ở Việt Nam với Kim Jong Un của Bắc Hàn.

Tốt cho tổng thống, và như chúng ta đã từng biết trước đây,  “quá khứ của ông đã cho thấy ông luôn luôn muốn bỏ đi khỏi một cuộc thương lượng nếu nó không đủ tốt.”

Hai nhà lãnh đạo dự định dùng bữa trưa tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội trước buổi lễ ký kết, nhưng Trump đã hủy bỏ nó và rời thành phố sớm bởi vì đã không có thỏa thuận nào được ký.

“Họ muốn các sự cấm vận được gỡ bỏ, hoàn toàn cho họ, và chúng tôi không thể làm điều đó,” tổng thống giải thích. “Họ muốn giải trừ hạt nhân phần lớn ở những khu vực mà chúng tôi muốn nhưng chúng tôi không thể từ bỏ tất cả mọi sự cấm vận theo cách đó… Chúng tôi phải bỏ đi thôi.”

Kim đề nghị dỡ bỏ khu phức hợp (nguyên tử) Yongbyon R & D, một phần lớn, nhưng nó chỉ là một phần của chương trình hạt nhân của Bắc Hàn – và nó chỉ đáng (tốt nhất là) dỡ bỏ một số cấm vận mà thôi.

Sự chỉ trích Trump cho rằng hội nghị thượng đỉnh thất bại; (tuy nhiên) chúng tôi có thể nói đó là một sự thành công bởi vì nó đã dạy cho Kim biết rằng tổng thống này không phải là một người khờ khạo.

(ToanNhu phỏng dịch)

In Hanoi, Trump Won By Walking Away

(New York Post): “Sometimes you have to walk, and this was just one of those times,” President Trump said as he cut short his Vietnam summit with North Korea’s Kim Jong Un.

Good for the prez, and just what we expected in noting the other day that “his history suggests he’s always willing to walk away from a deal that’s not good enough.”

The two leaders were to lunch at a posh Hanoi hotel before a signing ceremony, but Trump called it all off and left town early because there was no deal to sign.

“They wanted the sanctions lifted, in their entirety, and we couldn’t do that,” the president explained. “They were willing to denuke a large portion of the areas that we wanted but we couldn’t give up all of the sanctions for that. . . We had to walk away.”

Kim offered to dismantle the Yongbyon R&D complex, which is a major part, but only part, of North Korea’s nuke program — and so worth only (at most) the lifting of some sanctions.

Trump’s critics are calling the summit a failure; we’d say it was a success, because it taught Kim that this president is no sucker.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.