Đố Thơ

Một đồng môn HV đang cư ngụ ở xứ chuột túi gởi một câu đố thơ. Mong các cóc giải đáp cũng bằng thơ nhé.

ĐỐ THƠ

Nằm buồn bịa chuyện đố chơi
Chuyển mail các bạn xin mời tham gia:

” TRÊN DA Ở DƯỚI CŨNG DA
ĐÚT VÔ THÌ ẤM RÚT RA LẠNH LIỀN”

Xin đừng nghĩ ý xỏ xiên
Việc làm thực tế thường xuyên mỗi ngày
Bắt buộc bạn phải cầm tay
Trai thanh gái lịch thích thay đổi hoài
Già trẻ lớn bé ra ngoài
Phải làm chuyện ấy làm hoài thế thôi
Mong bạn thử trả lời tôi
Đúng sai giải trí ai cười mặc ai.

Già Tuyến Úc Châu

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.