Daily Archives: Tháng Tư 5, 2019

Tướng Trần Văn Hai đã tiên đoán trước ngày 30-04-1975_Đinh V Tuyên

Tướng Trần Văn Hai đã tiên đoán trước ngày 30-04-1975 Đinh Văn Tuyên (K1) Hồi tưởng ngày tôi còn làm việc tại Ninh Hoà (CHT/CSQG Ninh Hoà, 1973-1975) khi đó Tướng Trần Văn Hai làm Chỉ huy trưởng Trung tâm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tướng Trần Văn Hai đã tiên đoán trước ngày 30-04-1975_Đinh V Tuyên