Daily Archives: Tháng Tư 29, 2019

Dinh Độc Lập Ngày 30/4/1975_Võ Đăng Ngọc

Dinh Độc Lập: ngày 30 tháng 4 năm 1975 VÕ ĐĂNG NGỌC      Mặc dù đã hơn ba mươi ba năm trôi qua, nhưng cứ mỗi độ tháng tư trở lại, không ai bảo ai, muôn người dân của chế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Dinh Độc Lập Ngày 30/4/1975_Võ Đăng Ngọc